Caritas-gruppe

Messe og Caritaskafé

For snart ett år siden startet vi en Caritasgruppe som blant annet arrangerer kafé for eldre og hjemmeværende i menigheten.  Disse møtene avholdes én gang i måneden.  Her hygger vi oss sammen med noe godt å spise.  I tillegg har vi hatt foredrag, opptredener og lignende.

Torsdag 28. september starter vi opp igjen etter sommeren.  Vi starter med messe kl. 12.00 og har deretter hyggelig samvær med servering i menighetslokalet.

Datoene for Caritaskaféen september 2017 – januar 2018 og verter for kaféene er følgende (programmet kan også lastes ned som PDF):

Torsdag 28. september: 
Irene Sanchez
Karin Røer
Eiril Jakovesi
Blanca M. Carcacia

Torsdag 26. oktober:  
Ellinor Hilberg
Roger Cotte
Per Evtun
Tine Morland

Torsdag 30. november: 
Irene Sanchez
Mai Anandan
Carmen Quiles
Bong Ae Steinnes

Torsdag 25. januar:
Oddbjørg Alice Dahle
Grethe Nygård
Nguyet Thi Nguyen
Eiril Jakovesi