Konfirmanter

Informasjon om betaling og påmelding (elektronisk skjema) her.

Konfirmanter og foreldre har egen lukket Facebookgruppe. Søk den opp og be om å bli medlem: Konfirmanter 2018 St. Olav Tønsberg

Dagsplan – fredag klokken 18-21

18.00 Messe, undervisning rett etter mesen. Det serveres et enkelt måltid hver gang.

Datoer

1.  september: Oppstartsdag med foreldremøte etter messen. Undervisning til kl. 21.

Lørdag 23. til søndag 24. september: Overnatting i menighetslokalet fra lørdag til søndag

13. oktober: Fredagskatekese

27. oktober: Fredagskatekese

10. november: Fredagskatekese

24. november: Fredagskatekese med forberedelse av adventsaksjonen. Søndagene i adventstiden deltar konfirmantene i adventsaksjonen sammen med resten av ungdomslaget.

15. desember: Fredagskatekese

12. januar: Fredagskatekese

26. januar: Fredagskatekese

9. februar: Fredagskatekese

Onsdag 14.2: Konfirmantene med foreldre deltar i askeonsdagsmessen kl. 18

2. mars: Fredagskatekese

16. mars: Fredagskatekese

Søndag 25.mars (palmesøndag) til søndag 1. april (første påskedag):
Alle konfirmantene deltar på påskeleir i regi av Norges Unge Katolikker (NUK)

13. april: Fredagskatekese

27. april: Fredagskatekese

4. mai: Fredagskatekese

Torsdag 10. mai: Kristi himmelfartsdag – familieutflukt til Karlsvika naturskole rett etter messen kl. 11

1. juni: Fredagskatekese

Torsdag 7. juni: Skriftemål og øvelse før konfirmasjonen

Lørdag 9. juni: KONFIRMASJON

Søndagsmesse

Konfirmantene deltar i søndagsmesse hver uke.