Katolsk forum

Program for katolsk forum høsten 2017 (last opp pdf)

Katolsk forum høsten 2017
St. Olav kirke, Botnegaten 22, 3112 Tønsberg

Torsdag 31. august
Jorden – vårt hjem, vårt ansvar.
Om Laudato si, pave Frans’ miljøencyklika
Sosialteolog Alexander Golding

Onsdag 20. september
Økumeniske gleder og ergrelser
fem hundre år etter reformasjonens begynnelse
Biskop Bernt Eidsvig
(Biskopen feirer onsdagsmessen kl. 18 i kirken før foredraget)

Mandag 23. oktober (NB! I Solvangkirken)
Tønsberg – et katolsk kjerneområde etter reformasjonen?
Førsteamanuensis Henning Laugerud
(Kr. 100,- i inngangspenger ved dette arrangementet som er i samarbeid med
Tønsberg kirkeakademi og Tønsberg domprosti)

Onsdag 8. november
Fra avl til design. Mennesket i endring?
Forsker Eivor A. Oftestad

Helgen 8.-10. desember (nærmere program kommer):
Adventsretrett: Nåde
Sr. Anne-Bente Hadland

Foredragene starter kl. 19,
inkluderer enkel kveldsmat når de holdes i St. Olav kirkes menighetslokale og avsluttes før kl. 21.
Merk at ukedag for foredragene i høst varierer!
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter)