Katolsk forum

Katolsk forum våren 2018
Katolsk forum går tilbake til torsdag som fast møtedag.
Unntak er samarbeid med kirkeakademiet mandag 19. mars.

Torsdag 11. januar kl. 19-21
Dag Øivind Østereng:
Fra Luther til Peter – en pilegrims bekjennelser

Torsdag 25. januar kl. 19-21
Peder Solberg:
Hva er da et menneske?
En katolsk humanisme for vår tid

Helgen 16.-18. mars (nærmere program kommer):
Fasteretrett ved p. Hallvard Hole OFM

Mandag 19. mars kl. 19-21 (sted kommer),
i samarbeid med Tønsberg kirkeakademi og Rundkirkens venner:
Kristin B. Aavitsland og Bjørn Bandlien:
(Foreløpig tittel – St. Olav rundkirke, Nordens største)
(kr. 100,- i inngangspenger ved dette arrangementet)

Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter)
Enkel kveldsmat når arrangementet holdes i
St. Olav kirkes menighetslokale – Botnegaten 22, 3112 Tønsberg

 

 

Program for katolsk forum høsten 2017 (last opp pdf)

Katolsk forum høsten 2017
St. Olav kirke, Botnegaten 22, 3112 Tønsberg

Torsdag 31. august
Jorden – vårt hjem, vårt ansvar.
Om Laudato si, pave Frans’ miljøencyklika
Sosialteolog Alexander Golding

Onsdag 20. september
Økumeniske gleder og ergrelser
fem hundre år etter reformasjonens begynnelse
Biskop Bernt Eidsvig
(Biskopen feirer onsdagsmessen kl. 18 i kirken før foredraget)

Mandag 23. oktober (NB! I Solvangkirken)
Tønsberg – et katolsk kjerneområde etter reformasjonen?
Førsteamanuensis Henning Laugerud
(Kr. 100,- i inngangspenger ved dette arrangementet som er i samarbeid med
Tønsberg kirkeakademi og Tønsberg domprosti)

Onsdag 8. november
Fra avl til design. Mennesket i endring?
Forsker Eivor A. Oftestad

Helgen 8.-10. desember (nærmere program kommer):
Adventsretrett: Nåde
Sr. Anne-Bente Hadland

Foredragene starter kl. 19,
inkluderer enkel kveldsmat når de holdes i St. Olav kirkes menighetslokale og avsluttes før kl. 21.
Merk at ukedag for foredragene i høst varierer!
Entré kr. 50,- (gratis for skoleungdom og studenter)