Messetider

Faste messetider (sjekk INNLEGG på forsiden for oppdatert informasjon fra søndagsbladet eller lignende):
NB! Messetider for julehøytiden 2017

SØNDAGSMESSER:
Lørdag kl. 18.00 – aftenmesse
Søndag kl. 09.00 – messe på polsk hver søndag
Søndag kl. 11.00 – HØYMESSE (Laudes kl. 10.30)
Anledning til skriftemål før høymessen søndag (10.30-10.55)
eller ved henvendelse til prest før eller etter andre messer).
Siste søndag i måneden er det barne- og familiemesse kl. 11.

Søndagsmesser på andre språk: 
Litauisk – første søndag i måneden kl. 14.00
Afrikansk/engelsk – første søndag i måneden kl. 12.30
Kroatisk – første søndag i måneden kl. 16
Filippinsk/engelsk – andre søndag i måneden kl. 14.00
Tamilsk – tredje søndag i måneden kl. 13.30
Vietnamesisk – fjerde søndag i måneden kl. 13.30

MESSER I UKEDAGENE:
Mandag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Tirsdag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Onsdag kl. 18.00 – aftenmesse med sakramentstilbedelse
Torsdag kl. 08.00 – messe i søstrenes kapell
Fredag kl. 18.00 – aftenmesse i kirken
(Kl. 14.00 andre lørdag i måneden feires det søndagsmesse i forbindelse med katekesen)